Adam Hnyda
Pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego ds. Weteranów

+48 605 732 860 www.halex.pl
ats@halex.pl